Tilskudsfoder

Betydning af korrekt tildeling af kraftfoder i robotten.

Det er enormt vigtigt at den tildelte mængde af kraftfoder passer sammen med det øvrige foder - Det fuldfoder der ligger på foderbordet. Det skal ikke kun være det forventede indtag af kraftfoder der passer med det forventede indtag af kraftfoder. De tildelte mængder skal også tage hensyn til den ko der bliver ømbenet og kun optager halvdelen af sit fuldfoder.

Får hun fuld dosis af kraftfoder kan det ende med fatale produtkionssygdomme. En ond cirkle kan hurtigt etableres og koens tilbagevenden til normal produktion kan blive meget svær.

En af grundende til at tildele kraftfoder i robotten er at få køerne til at søge til robotten. Denne søgning bliver dog ikke øget ved at tildele store mængder kraftfoder. Det vigtigste her er et bundniveau der sikrer at alle køer får kraftfoder, hver gang de kommer til robotten.

Robotkraftfoder er sjældent den billigste foderkilde. Derfor ligger der også en del penge i at kunne styre sit kraftfoderforbrug til det nødvendige. En middelrobot malker årligt 700.000 kilo mælk. Hvis man kan reducere sit kraftfoderforbrug fra 16 til 13 kilo pr 100 kg produceret mælk vil der være en besparelse på knap 22.000 kilo kraftfoder pr. robot. Den økonomiske besparelse afhænger af prisen for det fuldfoder der ligger på foderbordet. En forskel på 50 øre pr foderenhed er ikke urealistisk. Der kan altså nemt være tale om 10.000 kr pr robot pr år.