Tidsrøvere

Hvor mange køer har du der stjæler din robot-tid?

En besætning består af køer med meget forskellige egenskaber. I en AMS-besætning er det vigtigt at køerne bliver så gode og så ens som muligt til at blive malket i robot. Herunder er vist eksempler på robotter fyldt med køer der meget vel kan være i din besætning. Ko oplysningerne stammer fra en helt almindelig besætning.

For begge eksempler gælder at en robot malker effektivt i 20 timer pr dag.

Eksempel 1:

Denne robot består af køer der alle har egenskaber som den 10. dårligste i din besætning. Køerne er 36 dage fra kælvning, yder 37,2 kilo mælk, malker 2,9 gange om dagen og har et mælkeflow på 1,3. Hun bruger dagligt 37,2 minutter i robotten. Der er kun plads til 32 køer af hendes slags hos denne robot. Robotten vil dagligt malke 1184 kilo mælk - næppe nok til at forrente den investering der ligger bag.

Eksempel 2:

Denne robot består af køer der alle har egenskaber somden 10. bedste i din besætning. Køerne er 116 dage fra kælvning, yder 38,8 kilo mælk, malker 2,1 gange om dagen og har et mælkeflow på 4,0. Hun bruger dagligt 13,4 minutter i robotten. Der er plads til 90 køer af hendes slags hos denne robot. Robotten vil dagligt malke 3492 kilo mælk - Formentlig rigeligt til at forrente investering, avlsrådgivning, robotrådgivning og en god fodermester.

Nu er verden jo ikke sort eller hvid. Derfor opnår vi heller aldrig en besætning der kun ligner køerne i eksempel 2. Men de er derude, også i din besætning. Derfor er det vigtigt at du er kritisk når du sætter køer ud og laver avlsplan. Mindst lige så vigtigt er det at du har en god holdbarhed på dine køer, så du kan sætte køer ud med for lange malketider.