Malketilladelse

Hvornår har du sidst optimeret dine køers malketilladelse?

Det er vigtigt at adgangsmatrix på din robot hele tiden passer til dine køers ydelseprofil, laktationsstadie og fodringsniveau. Hvis der ikke er balance i disse forhold, kan du meget vel komme i en situation som den der er skitseret herunder. Her stiger antallet af afvisninger kraftigt fra dag 150. På dette tidspunkt sker der altså noget som helt sikkert generer køerne og tvinger dem til at ændre adfærd. Med mindre du har en god begrundelse vil dette være meget uhensigtsmæssigt. Gennemgang af adgansmatrix og køernes reaktion på dine indstillinger er en vigtig del af en robotgennemgang.