AMS - Malkerobotter

Vi har gjort overvågning og rådgivning om lely-robotter til en niche hvor vi har opbygget en del erfaring og redskaber. Vi arbejder primært via fjernopkobling efter tilladelse fra dig. Vi observerer, registrerer og kommer med bud på problemer eller mulige områder for optimering. Samtidig vil vi kommer med bud på løsningsforslag som diskuteres med dig som ejer og gerne med konsulent eller besætningsdyrlæge. Endeligt udarbejdes plan for justeringer og drejer det sig om ændring af parametre i robotten, udfører vi gerne disse i samarbejde med dig.

  • 6 årlige benchmarks - udsendes anonymt til alle deltagende besætninger - pt. 29 robotter
  • Produktionsoptimering - hvad kan vi få robotten til at yde?
  • Rådgivning om tildeling af kraftfoder afhængig af besætningsydelsen.
  • Rådgivning om strategi om tildeling af propylenglycol
  • Justering af topydelse - tidspunkt.
  • Rådgivning i forbindelse med udsætterkøer.
  • Find de køer der stjæler robot-tid.
  • Rådgivning om tilpasning af adgansmatrix.

Interesseret i uforpligtigende snak om mulighederne for et samarbejde, eller blot at være med i benchmarken: Ring eller skriv til peter@kvaegpraksis.dk Mobil: 40715001 (Gerne eftermiddag/aften)