Ans Kvægpraksis‎ > ‎

AMS - Malkerobotter

Vi har gjort overvågning og rådgivning om lely-robotter til en niche hvor vi har opbygget en del erfaring og redskaber. Vi arbejder primært via fjernopkobling efter tilladelse fra dig. Vi observerer, registrerer og kommer med bud på problemer eller mulige områder for optimering. Samtidig vil vi kommer med bud på løsningsforslag som diskuteres med dig som ejer og gerne med konsulent eller besætningsdyrlæge. Endeligt udarbejdes plan for justeringer og drejer det sig om ændring af parametre i robotten, udfører vi gerne disse i samarbejde med dig.